Доставка на природен газ за нуждите на стационара на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за срок от 12 месеца