СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – Велико Търново е единственото специализирано лечебно заведение в Област Велико Търново, което оказва висококвалифицирана пневмо-фтизиатрична медицинска помощ без прекъсване. В него работят едни от най-високо квалифицираните специалисти по респираторна медицина в Област Велико Търново.

Обява

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, В. Търново търси 4 (четирима) лекари за работа в пулмологично отделение.

ИЗИСКВАНИЯ: Необходима квалификация – магистър по медицина.

Преимущество е наличие на специалност по пневмология и фтизиатрия.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛОВИЯ:

  1. Месечна заплата:

– за лекар без специалност пневмология и фтизиатрия: 2 000 лв.

– за лекар със специалност пневмология и фтизиатрия: 2 200 лв.

  1. Допълнителни плащания (допълнително към горепосочената сума):

1% от основната месечна заплата за всяка прослужена година по специалността;

2лв/час положен нощен труд;

допълнителна ставка за приравняване на нощен към дневен труд – индивидуално (съобразно основната заплата и трудовия стаж);

ежегодна индексация на основното месечно възнаграждение;

бонуси по повод големите християнски празници;

част (еднаква за целия персонал) от едно месечно възнаграждение в края на всяка календарна година;

508 лв./месец – възнаграждение по чл.5 от ЗБНЗОК;

1278 лв./месец по Програма за работа на „първа линия“ с болни с COVID-19.

  1. Професионални и социални придобивки:

– Продължителност на договореното дневно работно време – 7часа;

– платен годишен отпуск – 35 дни;

незабавно зачисляване за специализация по пневмо-фтизиатрични заболявания (при отсъствие на специалност);

– поемане от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД на всички годишни такси и плащания по договорите за придобиване на специалност;

– незабавно осигуряване от Община Велико Търново на общинско жилище за настаняване на лекар, който не е от В. Търново.

 

Уважаеми хора, приятели!

В този момент, когато всички сме притихнали в очакване на поредните числа, които ще ни кажат какви са новите поражения на невидимия убиец COVID-19, когато сме се затворили в домовете си, за да предпазим себе си и близките си, е време да се озърнем и да видим, че когато търсим спасение, то може да е само на една ръка разстояние от нас.