Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД през 2016-2017 г, уникален номер 00948-2016-0001.