Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2016 г. -2017 г., уникален номер 00948-2016-0003