Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2016 г. – 2017 г. с уникален номер на поръчката 00948-2015-0007