Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД през 2016 г. -2017 г.“ с уникален номер на поръчката 00948-2016-0002