Доставка на електроенергия ниско напрежение за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД за срок от 12 месеца