Ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД през 2015-2016 г.