Доставка на болнична храна за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД