Приготвяне и доставка на болнична храна за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД през 2014г.-2015г./втора публична покана с нов срок за публичен достъп/

Електронна преписка: