Процедури по ЗОП – aрхив

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД Велико Търново
(публикувано на 05.06.2019 г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД Велико Търново. >
(публикувано на 27.02.2019 г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
(публикувано на 26.02.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка</>
(публикувано на 18.05.2017 г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
уникален номер на поръчката 00948-2017-0001
(публикувано на 17.02.2017г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД“,
уникален номер на поръчката 00948-2016-0007
(публикувано на 19.12.2016г.)

Доставка на природен газ за нуждите на стационара на
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за срок от 12 месеца

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД,
уникален номер на поръчката 00948-2016-0005
(публикувано на 19.09.2016г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД“
(публикувано на 07.07.2016г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2016 г. -2017 г., уникален номер 00948-2016-0003
(публикувано на 10.05.2016г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД
през 2016 г. -2017 г.“ с уникален номер на поръчката 00948-2016-0002
(публикувано на 07.03.2016г.)

 „Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2016 г. – 2017 г.“ с уникален номер на поръчката 00948-2015-0007
(публикувано на 08.12.2015г.)

„Доставка на природен газ за сградите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД на адреси, както следва: Поликлиника на ул. „Христо Караминков” №19 и Стационар в местност „Света гора” и двата в гр. Велико Търново за срок от 12 месеца” с уникален номер на поръчката 00948-2015-0006
(публикувано на 20.08.2015г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2015 г. -2016 г. с уникален номер 00948-2015-0005
(публикувано на 26.06.2015г.)

Доставка на електроенергия ниско напрежение за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД за срок от 12 месеца
(публикувано на 08.06.2015г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД
през 2016-2017 г, 
с уникален номер 00948-2016-0001
(публикувано на 19.01.2016г.)

 Доставка на болнична храна за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ «Д-р Трейман» ЕООД гр. Велико Търново

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2015г-2016г“ с №00948-2015-0001
(публикувано на 30.01.2015г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2015 г.-2016 г.“ с уникален номер 00948-2015-0003

(публикувано на 08.05.2015г.)

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2015 г.-2016г., с уникален номер 00948-2015-0002

(публикувано на 25.03.2015г.)