Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2015 г. -2016 г. с уникален номер 00948-2015-0005