„Доставка на природен газ за сградите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД на адреси, както следва: Поликлиника на ул. „Христо Караминков” №19 и Стационар в местност „Света гора” и двата в гр. Велико Търново за срок от 12 месеца” с уникален номер на поръчката 00948-2015-0006