Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД“, уникален номер на поръчката 00948-2016-0007