Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Договори, сключени преди 01.10.2014г.