Архив на обществените поръчки

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приготвяне и доставка на болнична храна за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД през 2014г.-2015г.
/втора публична покана с нов срок за публичен достъп/
(публикувано на 31.10.2014г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2015г.с №00948-2014-0005
(публикувано на 28.10.2014г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приготвяне и доставка на храна за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
/публична покана/

(публикувано на 06.10.2014г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2014г-2015г. /август, 2014/
(публикувано на 20.08.2014г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2014г.-2015г.“ /юни 2014г/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
през 2014г-2015г. /април 2014г./

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2014г.-2015г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2014г.-2015г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана: Доставка на храна за лежащо болни пациенти в
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2013г.-2014г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Избор на кредитна/финансова институция за предоставяне на банков кредит за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, съгласно решение на Общински съвет Велико Търново №638/10.04.2013г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през 2013г. – 2014г.