Ценоразпис

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД
(наименование на лечебното заведение)
ЕИК: 000130104
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
КП 38 Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация бр. 1000.00
КП 39  Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст бр. 1300.00
КП 40.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 900.00
КП 41.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години бр. 620.00
КП 42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 1431.93
КП 43 Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система бр. 486.13
КП 45 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестии на дихателната система при лица над 18 години бр. 1069.22
А Пр 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 100.00
А Пр 33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 30.00
А Пр 38 Определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 от ЗЗО бр. 50.00
А Пр 40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза – договорено за 1 блок бр. 118.00
ФО 1 лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с II ниво на компетентност – активна фаза леглоден 90.00
ФО 2 дейности по системно регистриране, съхранение и изпращане на данни за лицата с туберкулоза за нуждите на специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни новорегистрирано лице 5.00
ФО 3 лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с II ниво на компетентност – продължителна фаза месец 100.00
ФО 4 амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с ТБК бр. 65.00
ФО 5 амбулаторно проследяван на суспектни лица, контактни лица и лица с ЛТБИ бр. 30.00
1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед ( не включва рентгеново изследване) бр. 40.00
2 Вторичен преглед в амбулатория бр. 20.00
3 Преглед в домашна обстановка бр. 100.00
4 Вторичен преглед в домашни условия бр. 50.00
5 Преглед – профилактичен (здравна книжка) бр. 20.00
6 Медицински документ, удостоверяващ състоянието на пациента бр. 15.00
7 Медицински документ – дубликат бр. 10.00
8 Проба за реакция на Манту бр. 15.00
9 Бронходилататорен тест бр. 20.00
10 Вземане на венозна кръв бр. 10.00
11 Венозна инжекция бр. 20.00
12 Мускулна инжекция бр. 10.00
13 Плеврална пункция – отбременяваща бр. 100.00
14 Плеврална пункция + цитологични резултати бр. 100.00 + стойността на изследванията
15 ЕКГ с 12 отвеждания бр. 15.00
16 ФИД (спирометрия) бр. 15.00
17 Индивидуални инхалации бр. 30.00
18 Кислородолечение за един ден в дома ден 4.50
19 Бронхоскопия бр. 486.13
20 Рентгенография на бял дроб и сърце-с интерпретация на данните бр. 35.00
21 Рентгенография без интерпретация на данните-според размера на плаката 15.00
22 Рентгеноскопия многоосева бр. 10.00
23 Кръвно-газов анализ бр. 15.00
24 ПКК бр. 3.00
25 ПКК + ДКК бр. 6.00
26 СУЕ бр. 1.50
27 Урина-комплексно изследване:
– РН;                                                             – билирубин;
– специфично тегло;                                  – уробилиноген; бр. 3.00
– белтък;                                                      – кръв;
– захар;                                                        – кетони;
28 Окултни кръвоизливи бр. 5.00
29 Биохимични изследвания
– глюкоза (кръвна захар);
– урея;
– креатинин;
– пикочна киселина;
– билирубин – общ;
– билирубин – директен;
– общ белтък;
– албумин; по 2.50 лв. на параметър
– фибриноген;
– АСАТ;
– АЛАТ;
– ГГТ;
– АФ;
– холестерол;
– HDL – холестерол;
– LDL – холестерол;
– триглицериди;
– електролити: K, Na, Cl
30 Протромбинов комплекс бр. 4.00
31 CRP бр. 8.00
32 Посявка и Антибиограма бр. 20.00
33 Еозинофили в храчка/секрет/ бр. 15.00
34 БК-директна бр. 15.00
35 БК-посявка бр. 30.00
36 D-Dimer бр. 25.00
37 Контейнер за вземане на материал (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж бр. 5.00
38 Контейнер за материали бр. 2.00
39 Болничен престой на пациент по желаниев стационарните отделения на специализираната болница леглоден 100.00
40 Престой във ВИП-стая – на ден леглоден 80.00
41 Леглоден на придружител по желание леглоден 50.00
42 Избор по желание на фибробронхоскопист бр. 100.00
43 Избор по желание на пациента на лекар бр. 150.00
44 Избор по женалие на пациента на екип бр. 400.00
45 Полисомнография бр. 200.00
46 ТБ Спот бр. 160.00
47 Изготвяне на копие на запис от образно изследване бр. 10.00
48 Ползване на телевизия за 1 ден /24 часа/ бр. 4.00
49 Антигенен тест за Ковид 19 бр. 30.00
50 Антитяло тест за Ковид 19 бр. 20.00
51 Решение на ЛКК, оценяващо временна неработоспособност за пациенти, непровеждащи лечение в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД бр. 30.00
52 Изготвяне на протокол за представяне на ТЕЛК на пациент за присъжсане на категория инвалидност бр. 40.00