Болнични услуги

Платени медицински услуги (извън КП)

№ ред: Изследвания: Цена:
          1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед

(не включва рентгеново изследване)

               

               35.00 лв.

          2 Вторичен преглед в амбулатория                15.00 лв.
          3 Преглед в домашна обстановка                50.00 лв.
          4 Вторичен преглед в домашни условия                30.00 лв.
          5 Преглед – профилактичен

(здравна книжка)

               15.00 лв.
          6 Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента                10.00 лв.
          7 Медицински документ – дубликат                  6.00 лв.
          8 Проба за реакция на Манту                10.00 лв.
          9 Бронходилататорен тест                15.00 лв.
        10 Вземане на венозна кръв                  2.50 лв.
        11 Венозна инжекция                15.00 лв.
        12 Мускулна инжекция                  7.00 лв.
        13 Плеврална пункция – отбременяваща                60.00 лв.
        14 Плеврална пункция + цитологични резултати   60.00 лв. + стойността на     изследванията
        15 ЕКГ с 12 отвеждания                10.00 лв.
        16 ФИД (спирометрия)                10.00 лв.
        17 Индивидуални инхалации                  7.00 лв.
        18 Кислородолечение за един ден в дома                  3.50 лв.
        19 Бронхоскопия              280.00 лв.
        20 Рентгенография на бял дроб и сърце

– с интерпретация на данните

 

               35.00 лв.

        21 Рентгенографии без интрерпретация на данните- според размера на плаката:

–      13/18

–      18/24

–      24/30

–      35/35

–      30/40

 

 

               10.00 лв.

               10.00 лв.

               15.00 лв.

               20.00 лв.

               20.00 лв.

        22 Рентгеноскопия многоосева                10.00 лв.
        23 Кръвно – газов анализ                12.00 лв.
        24 ПКК                  2.50 лв.
        25 ПКК + ДКК                  4.00 лв.
        26 СУЕ                  1.50 лв.
        27 Урина-комплексно изследване:

–          рН;                                – билирубин;

–          специфично тегло;     – уробилиноген;

–          белтък;                        – кръв;

–          захар;                          – кетони;

 

 

                 2.50 лв.

        28 Окултни кръвоизливи                  5.00 лв.
        29 Биохимични изследвания:

–          глюкоза (кръвна захар);

–          урея;

–          креатинин;

–          пикочна киселина;

–          билирубин – общ;

–          билирубин – директен;

–          общ белтък;

–          албумин;

–          фибриноген;

–          АСАТ;

–          АЛАТ;

–          ГГТ

–          АФ

–          холестерол;

–          HDL – холестерол;

–          LDL – холестерол;

–          триглицериди;

–          Електролити: К, Na, Cl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 по 2.00 лв. на параметър

        30 Протромбинов комплекс                  4.00 лв.
        31 Посявка и Антибиограма                10.00 лв.
        32 Еозинофили в храчка /секрет/                10.00 лв.
        33 БК – директна                10.00 лв.
        34 БК – посявка                20.00 лв.
        35 D-Dimer                17.00 лв.
        36 Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж  

                 1.50 лв.

        37 Контейнер за материали                  1.00 лв.
        38 Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на специализираната болница за един леглоден  

               80.00 лв.

        39 Един леглоден за придружител по желание                45.00 лв.
        40 Избор по желание на фибробронхоскопист              100.00 лв.
        41 Полисомнография              180.00 лв.
        42 ТБ Спот              140.00 лв.
        43 VIP – стая, леглоден за пациент                40.00 лв.
        44 VIP – стая, леглоден за придружител                60.00 лв.
        45 Ползване на телевизия                  4.00 лв.
        46 Издаване б.л. от ЛКК за продължаващо амбулаторно лечение  
        47 Избор на екип              300.00 лв.
        48 Избор на лекуващ лекар              100.00 лв.