Контакти

5000 гр. Велико Търново
местност „Света гора” – Стационар
emal: odpfzs_vt@abv.bg
Стационарна база, хълм Света гора (отбелязан на картата по-долу)
Телефони: 0879976631
Завеждащ пневмо-фтизиатрично отделение: д-р Николай Личев – 0888852436
Завеждащ отделение по образна диагностика: д-р Маню Пирев – 0888895343
Завеждащ Клинична лаборатория: д-р М. Казанджиева – 0879976617
Пневмо-фтизиатри:
д-р Венелин Пеев – 0879976602
Главна медицинска сестра: м.с. Вирджиния Славкова – 0879976609
Патронажна сестра: м.с. Анка Жечева – 0879976624

GPS: 43.0737,25.642925


Вижте по-голяма карта