За болницата

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – В. Търново е единствената специализирана ІІ ниво болница по белодробни болести и място за лечение на туберкулоза на територията на Област Велико Търново.

Лечебното заведение е разкрито на 01.07.1946 година като околийски противотуберкулозен диспансер без легла, а с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер. Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953 година се разширява материалната база с постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза. Разкрито е и противотуберкулозно отделение с 40 легла. Стационарните легла са разкрити в местността “Света гора”, а амбулаторните диспансерни кабинети са на ул. “Хр.Караминков”№ 19.

През 1971 година със заповед на Министъра на Народното здраве се разкриват Пулмологично отделение и Силикозно отделение, като – паралелно с дейността, се разширява базата. Със заповед на Министъра на Здравеопазването от 04.08.2000 година болницата е преобразувана от Диспансер за белодробни болести – град Велико Търново в Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Велико Търново. С Разрешение на МЗ за осъществяване на лечебна дейност от лечебното заведение, то придобива областни функции.
Поради влязло в сила изменение на ЗЛЗ от 31.12.2010 година, диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания в България се преобразуват в медицински центрове или специализирани болници. Така през 2010 година, с Решение на Великотърновски общински съвет, ОДПФЗС „Д-р Трейман“ ЕООД – гр. Велико Търново е преименуван на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) „Д-р Трейман” ЕООД.