Белодробните заболявания са най-честите заболявания

Белодробните заболявания са най-честите заболявания


В деня на белия дроб – 25 септември, за първи път белодробната болница във Велико Търново отбеляза професионално празника с видео-конферентна връзка между белодробни лечебни заведения в страната. Същевременно лечебното заведение бе отворено за всички, които имат притеснения за здравето си.
На всички желаещи в деня на белия дроб бяха направени спирометрии. Това е изследване, което показва какви са възможностите на белия дроб и какъв процент от него реално работи. Част от пациентите са получили и консултация.
По думите на д-р Личев културата на българина относно здравословното му състояние се разширява. Голяма част от хората вече са запознати с проблемите.
Белодробните заболявания са най-честите заболявания. Тютюнопушенето е един от факторите с най-вредно за белодробното здраве въздействие.
Според д-р Денчева подобни кампании са полезни, защото показват колко е важна навременната информираност и профилактика.